Jack be nimble Jack be quickJack be nimble Jack be quick
Jack be nimble, Jack be quick,

Jack jump over the candle stick.
Jack be nimble Jack be quick :


Jack be nimble Jack be quick To HOME PAGE


Nursery Rhymes INDEX