Confusing Words : Homophones

English Grammar Index


Confusing Words : Homophones :


(n - noun : v - verb : adj - adjective : adv - adverb)


 1. Cab (n)
  Cap (n)
  Cache (n)


 2. Catch (v)
  Hatch (n)


 3. Caddy (n)
  Cadi (n)


 4. Coffeine (n)
  Coffin (n)


 5. Calender (n)
  Calendar (n)
  Collander (n)


 6. Callow (adj.)
  Hallow (v)


 7. Campus (n)
  Compass (n)
  Compose (v)


 8. Can (n)
  Cane (n)


 9. Cannon (n)
  Canon (n)


 10. Candy (n)
  Canty (adj)


 11. Cantor (n)
  Gander (n)


 12. Canvas (n)
  Canvass (v)


 13. Capon (n)
  Happen (v)


 14. Carat (n)
  Carrot (n)


 15. Cafe (n)
  Gaffe (n)


 16. Cage (n)
  Gage (n)


 17. Call (v)
  Gall (n)


 18. Carriage (n)
  Garage (n)


 19. Corner (n)
  Garner (n)


 20. Cassette (n)
  Gazette (n)


 21. Close (v)
  Gloss (n)


 22. Card (n)
  Cord (n)


 23. Career (n)
  Carrier (n)


 24. Cascade (n)
  Casket (n)
  Gasket (n)


 25. Cast (v)
  Caste (n)


 26. Cater (v)
  Hatter (n)


 27. Cave (n)
  Gave (v)


 28. Caw (v)
  Cave (v)
  Cow (n)


 29. Cease (v)
  Cheese (n)
  Seas (n)


 30. Cede (n)
  Seed (n)


 31. Ceiling (n)
  Sealing (n)


 32. Cellar (n)
  Seller (n)


 33. Ceser (n)
  Censor (n)


 34. Cent (n)
  Scent (n)
  Sent (v)


 35. Cereal (n)
  Serial (adj.)


 36. Series (n)
  Serious (adj.)


 37. Chafe (v)
  Chaff (n)


 38. Chair (n)
  Char (v)


 39. Chanel (n)
  Channel (n)


 40. Chart (n)
  Chat (n)


 41. Cheap (adj.)
  Chief (n)


 42. Check (v)
  Cheek (n)


 43. Cheery (adj.)
  Cherry (n)


 44. Chest (n)
  Jest (n)
  Just (adj.)


 45. Chew (v)
  Jew (n)


 46. Choke (v)
  Joke (n)


 47. Chop (n)
  Job (n)


 48. Chuck (v)
  Jug (n)


 49. Chum (n)
  Jump (n)


 50. Chute (n)
  Jute (n)


 51. Cicatrise (n)
  Psychiatrist (n)


 52. Cite (v)
  Site (n)
  Sight (n)
  Sight (v)


 53. Clash (v)
  Class (n)
  Clause (n)
  Glass (n)


 54. Clean (v)
  Clean (adj.)
  Glean (v)


 55. Cleaver (n)
  Clever (adj.)


 56. Cleric (n)
  Clerk (n)


 57. Coal (n)
  Col (n)
  Goal (n)


 58. Cold (adj.)
  Gold (n)


 59. Collic (v)
  Colleque (n)


 60. Collage (n)
  College (n)


 61. Coma (n)
  Comma (n)


 62. Command (v)
  Commend (v)
  Comment (n)


 63. Complement (n)
  Compliment (n)


 64. Comfort (n)
  Comport (n)


 65. Concur (v)
  Conquer (v)


 66. Conduct (n)
  Conduct (v)
  Contact (n)


 67. Confident (n)
  Confident (adj.)


 68. Confirm (v)
  Conform (v)


 69. Confucian (n)
  Confusion (n)


 70. Concert (v)
  Consort (v)


 71. Contend (v)
  Content (adj.)


 72. Course (n)
  Coarse (n)


 73. Covert (n)
  Covet (adj.)


 74. Crab(n)
  Grab(v)
  Crob(n)


 75. Crass (adj.)
  Grass (n)
  Graze (v)
  Graze (n)


 76. Creed (n)
  Greed (n)


 77. Crib (n)
  Grib (n)


 78. Croak (n)
  Crock (n)


 79. Crone (n)
  Crown (n)
  Grown (v)


 80. Crow (n)
  Grow (v)


 81. Cub (n)
  Cup (n)
  Curb (n)


 82. Currant (n)
  Current(adj.)


 83. Cutter (n)
  Gutter (n)English Grammar Tests


English Grammar IndexFrom Confusing Words : Homophones to HOME PAGE