Confusing Words : Homophones

English Grammar Index


Confusing Words : Homophones :


(n - noun : v - verb : adj - adjective : adv - adverb)


 1. Wade (v)
  Word (n)


 2. Waist (n)
  Waste (adj.)


 3. Wag (v)
  Wage (n)


 4. Waif (n)
  Waife (n)


 5. Waif (n)
  Weight (n)


 6. Wave (v)
  Weave (v)


 7. Wander (v)
  Wonder (n)


 8. Wadding (n)
  Wedding (n)


 9. Waded (v)
  Ward (n)
  Word (n)


 10. Wag (v)
  Wage (n)


 11. Wail (v)
  Veil (n)


 12. War (n)
  Ware (n)


 13. Wear (v)
  Where (inter)


 14. War-like (adj.)
  Warlock (n)


 15. Wart (n)
  Watt (n)
  What (adj.)


 16. Warship (n)
  Worship (n)


 17. Warrantee (n)
  Warranty (n)


 18. Wary (adj.)
  Weary (adj.)


 19. Was (v)
  Vase (n)
  Wash (v)


 20. Waste (adj.)
  Waist (n)


 21. Weak (adj.)
  Week (n)


 22. Wave (n)
  Weave (n)


 23. Weather (n)
  Whether (n)
  Wither (n)


 24. We (pron.)
  Wee (adj.)


 25. Weal (n)
  Well (n)
  Wheel (n)


 26. Wean (v)
  Ween (v)


 27. Wed (v)
  Wet (adj.)


 28. Whine (v)
  Wine (n)


 29. Whit (n)
  White (adj.)


 30. Whore (n)
  Wore (n)


 31. Wick (n)
  Wig (n)


 32. While (n)
  Wile (n)
  Will (n)


 33. Willy (n)
  Wily (adj.)


 34. Wing (n)
  Wink (v)


 35. Whip (n)
  Wipe (v)


 36. Wise (adj.)
  Wish (n)
  Which (pro.)
  Witch (n)


 37. Width (n)
  With (prep.)


 38. Witless (adj.)
  Witness (n)
  Wittiness (n)


 39. Wittol (n)
  Vital (adj.)


 40. Woe (n)
  Woo (v)


 41. Wood (n)
  Would (v)


 42. Warn (v)
  Worn (adj.)


 43. Wrath (n)
  Wreath (n)
  Wreathe (v)


 44. Wreak (v)
  Wreck (n)
  Wrest (v)


 45. Wrist (n)
  Writ (n)
  Write (n)


 46. Wind (n)
  Wynd (n)English Grammar Tests


English Grammar IndexFrom Confusing Words : Homophones to HOME PAGE